تازہ ترین
کام جاری ہے...
منگل، 15 اکتوبر، 2013

راکاپوشی

10:42 AM
راکاپوشی، شاہراہ قراقرم سے۔
در يكى از جنگها، عده اى را اسير كردند و نزد شاه آوردند۔ شاه فرمان داد تا يكى از اسيران را اعدام كنند۔ اسير كه از زندگى نااميد شده بود، خشمگين شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد كه گفته اند: هر كه دست از جان بشويد، هر چه در دل دارد بگويد۔ ملك را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت۔وزير ديگر كه ضد او بود گفت : ابناي جنس مارا نشايد در حضرت پادشاهان جز راستي سخن گفتن۔اين ملك را دشنام داد و ناسزا گفت ۔ ملك روي ازين سخن درهم آمد و گفت : آن دروغ پسنديده تر آمد مرا زين راست كه تو گفتي كه روي آن در مصلحتي بود و بناي اين بر خبثي ۔ يكى از ملوك خراسان ،  محمود سبكتكين را در عالم خواب ديد كه جمله وجود او ريخته بود و خاك شده مگر چشمان او كه همچنان در چشمخانه همي گرديد و نظر مي كرد۔ ساير حكما از تاويل اين فرو ماندند مگر درويشي كه بجاي آورد و گفت : هنوز نگران است كه ملكش با دگران است۔ ملك زاده اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبروي ۔ باري پدر به كراهت و استحقار درو نظر مي كرد ۔ پسر بفراست استيصار بجاي آورد و گفت : اي پدر ، كوتاه خردمند به كه نادان بلند ۔ نه هر چه بقامت مهتر به قيمت بهتر ۔ اشاة نظيفة و الفيل جيفية۔  آورده اند كه سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندك ۔ جماعتي آهنگ گريز كردند۔ پسر نعره زد و گفت : اي مردان بكوشيد يا جامه زنان بپوشيد ۔ سواران را به گفتن او تهور زيادت گشت و بيكبار حمله آوردند ۔ شنيدم كه هم در آن روز بر دشمن ظفر يافتند۔ ملك سر و چشمش ببوسيد و در كنار گرتف و هر روز نظر بيش كرد تا وليعهد خويش كرد۔ برادران حسد بردند و زهر در طعامش كردند۔ خواهر از غرفه بديد ، دريچه بر هم زد ۔ پسر دريافت و دست از طعام كشيد و گفت : محال است كه هنرمندان بميرند و بي هنران جاي ايشان بگيرند۔ طايفه ي دزدان عرب بر سر كوهي نشسته بودند و منفذ كاروان بسته و رعيت بلدان از مكايد ايشان مرعوب و لشكر سلطان مغلوب ۔ 
قدیم تر اشاعت
اگلی پوسٹ
یہ سب سے نئی پوسٹ ہے۔

0 تبصرے:

ایک تبصرہ شائع کریں

آپکا تبصرہ موڈریشن کے بعد شائع کیا جائے گا

اردو میں تبصرہ پوسٹ کرنے کے لیے ذیل کے اردو ایڈیٹر میں تبصرہ لکھ کر اسے تبصروں کے خانے میں کاپی پیسٹ کر دیں۔


 
فوٹر کھولیں‌/بند کریں